Moto, Visi, Misi & Objektif

//Moto, Visi, Misi & Objektif
Moto, Visi, Misi & Objektif 2018-11-21T12:36:11+00:00

MOTO

Al-Qawiyyul Amin (Profesional Beretika Berintegriti)

VISI

Mempelopori bidang pendidikan kejuruteraan dan alam bina berasaskan integrasi ilmu Naqli dan Aqli

MISI

Menerajui bidang pendidikan kejuruteraan dan alam bina yang dibentuk berdasarkan integrasi pengetahuan Naqli dan Aqli

OBJEKTIF

  • Menyediakan program akademik serta persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang kondusif berasaskan integrasi pengetahuan Naqli dan Aqli
  • Menjalankan penyelidikan dan khidmat nasihat serta menghasilkan penerbitan ilmiah yang berasaskan pada integrasi pengetahuan Naqli dan Aqli
  • Untuk membentuk profesional beretika dalam bidang kejuruteraan dan alam bina