Siti Hajar Ramli

/Siti Hajar Ramli
Siti Hajar Ramli
Senior Administration Assistant N22 (KUP)
  • Pengurusan Aset dan Inventori
  • Pengurusan Perolehan
  • Pengurusan Bayaran
  • Pengurusan Perjawatan
  • Pengurusan Aktiviti Pelajar
  • Pengurusan GISO
  • Pengurusan Latihan
  • Pengurusan Penjanaan Kewangan
  • Pengurusan Panjar Wang Runcit
  • Keurusetiaan Mesyuarat Fakulti
2019-01-02T08:16:23+00:00