Gulia Hidayani Md Shafie

/Gulia Hidayani Md Shafie
Gulia Hidayani Md Shafie
Administration
Assistant Registrar N41 (Administration Affairs)
 
 • Pengurusan Bajet
 • Pengurusan Aset dan Inventori
 • Pengurusan Perolehan
 • Pengurusan Bayaran
 • Pengurusan Perjawatan
 • Pengurusan Petunjuk Prestasi Utama (KPI)
 • Pengurusan Aktiviti Pelajar
 • Pengurusan GISO
 • Pengurusan Latihan
 • Pengurusan Penjanaan Kewangan
 • Pengurusan Panjar Wang Runcit
 • Pengurusan Waktu Bekerja Berperingkat
 • Pengurusan Penyelidikan
 • Pengurusan Penerbitan / Persidangan
 • Pengurusan Inovasi
 • Pengurusan Laman Web
 • Pengurusan Peminjaman Alat Bantuan Mengajar / Peralatan Pelajar
 • Pengurusan Stor Alat Tulis
 • Keurusetiaan Mesyuarat Fakulti
 • Keurusetiaan Mesyuarat Jawatankuasa Penyelidikan dan Penerbitan
2021-02-16T15:25:22+00:00