Imi Raihana Abu Bakar

/Imi Raihana Abu Bakar
Imi Raihana Abu Bakar
Assistant Administration (Academic)
  • Pengurusan Akademik ( Kejuruteraan & Seni Bina)
  • Pengurusan Cuti Belajar
  • Pengurusan Kualiti P&P
  • Pengurusan MoU/MoA
  • Pengurusan Lawatan Akademik / Lawatan Antarabangsa
  • Keurusetiaan Jawatankuasa Pemeriksa Prasiswazah
  • Keurusetiaan Kawatankuasa Pengurusan Fakulti
2019-01-02T08:16:25+00:00