Muhammad Rahmat Abdullah

/Muhammad Rahmat Abdullah
Muhammad Rahmat Abdullah
Administration
Senior Assistant Registrar N44
 
 • Pengurusan Akademik Prasiswazah
 • Pengurusan Akademik Siswazah
 • Pengurusan Kualiti (Audit Dalaman/SIRIM)
 • Pengurusan SLAK
 • Pengurusan MoU/MOA
 • Pengurusan Lawatan Antarabangsa/Lawatan Akademik
 • Pengurusan Cuti/Felo Siswazah
 • Keurusetiaan Jawatankuasa Pengurusan Fakulti (JKPF)
 • Keurusetiaan Jawatankuasa Pemeriksa Prasiswazah (JKPPS)
 • Keurusetiaan Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah (JKPS)
 • Keurusetiaan Pengurusan Siswazah (JKPS)
2020-06-01T16:21:22+00:00