Mohammed Azreen Jamian

/Mohammed Azreen Jamian
Mohammed Azreen Jamian
Administration
Senior Administration Assistant (Academic) N22
 
  1. Pengurusan Akademik (Kejuruteraan & Seni Bina)
  2. Pengurusan Cuti Belajar
  3. Pengurusan Kualiti P&P
  4. Pengurusan MoU/MoA
  5. Pengurusan Lawatan Akademik / Lawatan Antarabangsa
  6. Keurusetiaan Jawatankuasa Pemeriksa Prasiswazah
  7. Keurusetiaan Jawatankuasa Pengurusan Fakulti
2023-01-20T15:46:42+00:00