Nor Atikah Ghazali

/Nor Atikah Ghazali
Nor Atikah Ghazali
Administration
Administration Assistant (Academic)
 
  1. Pengurusan Akademik (Kejuruteraan & Seni Bina)
  2. Pengurusan Cuti Belajar
  3. Pengurusan Kualiti P&P
  4. Pengurusan MoU/MoA
  5. Pengurusan Lawatan Akademik / Lawatan Antarabangsa
  6. Keurusetiaan Jawatankuasa Pemeriksa Prasiswazah
  7. Keurusetiaan Jawatankuasa Pengurusan Fakulti
2022-08-04T12:47:53+00:00