Gulia Hidayani Md Shafie

/Gulia Hidayani Md Shafie
Gulia Hidayani Md Shafie
Administration, Faculty Administration Committee 2023/2024
Assistant Registrar N41 (Administration Affairs)
 
 1. Pengurusan Bajet
 2. Pengurusan Aset dan Inventori
 3. Pengurusan Perolehan
 4. Pengurusan Bayaran
 5. Pengurusan Perjawatan
 6. Pengurusan MoU/MoA
 7. Pengurusan Cuti/Felo Siswazah
 8. Keurusetiaan Jawatankuasa Pengurusan Fakulti (JKPF)
 9. Pengurusan Petunjuk Prestasi Utama (KPI)
 10. Pengurusan Aktiviti Pelajar
 11. Pengurusan GISO
 12. Pengurusan Latihan
 13. Pengurusan Penjanaan Kewangan
 14. Pengurusan Panjar Wang Runcit
 15. Pengurusan Waktu Bekerja Berperingkat
 16. Pengurusan Penyelidikan
 17. Pengurusan Penerbitan / Persidangan
 18. Pengurusan Inovasi
 19. Pengurusan Laman Web
 20. Pengurusan Peminjaman Alat Bantuan Mengajar / Peralatan Pelajar
 21. Pengurusan Stor Alat Tulis
 22. Keurusetiaan Mesyuarat Fakulti
 23. Keurusetiaan Mesyuarat Jawatankuasa Penyelidikan dan Penerbitan
2023-01-20T15:46:42+00:00