Siti Khadijah Mohd Sarif

/Siti Khadijah Mohd Sarif
Siti Khadijah Mohd Sarif
Administration, Faculty Administration Committee 2021/2022
Assistant Registrar N41 (Academic Affairs)
 
 • Pengurusan Akademik Prasiswazah
 • Pengurusan Akademik Siswazah
 • Pengurusan Kualiti (Audit Dalaman/SIRIM)
 • Pengurusan SLAK
 • Pengurusan MoU/MOA
 • Pengurusan Lawatan Antarabangsa/Lawatan Akademik
 • Pengurusan Cuti/Felo Siswazah
 • Keurusetiaan Jawatankuasa Pengurusan Fakulti (JKPF)
 • Keurusetiaan Jawatankuasa Pemeriksa Prasiswazah (JKPPS)
 • Keurusetiaan Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah (JKPS)
 • Keurusetiaan Pengurusan Siswazah (JKPS)
2021-03-30T15:25:44+00:00